Điều hành sản xuất

 02/08/2018
 568

Phần mềm VNPT I-Office do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sản xuất và cung cấp, là hệ thống phần mềm sử dụng công nghệ điện toán đám mây, bảo đảm kết nối liên thông văn bản 4 cấp, giữaTrung ương - Tỉnh - Huyện và cấp xã. Dữ liệu được lưu trữ tại hệ thống Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn VNPT, tính bảo mật cao, đảm bảo an toàn thông tin. Khi triển khai sử dụng phần mềm, các văn bản của cơ quan nhà nước các cấp đều được chuyển dưới dạng văn bản điện tử, giúp tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, tiết kiệm nguồn nhân lực khai thác... 

Lợi ích dịch vụ:

* Với Lãnh đạo:

- Điều hành và quản lý mọi lúc, mọi nơi.

- Quản lý các công việc đã giao một cách rõ ràng, minh bạch.

- Nắm bắt đầy đủ thông tin, đưa ra quyết định chính xác.

- Tra cứu, điều hành văn bản trên điện thoại thông minh, iPad…

* Với Chuyên viên:

- Dễ dàng quản lý, tra cứu, tìm kiếm văn bản liên quan đến công việc đang xử lý.

- Nắm bắt nhanh chóng các công việc của lãnh đạo giao.

- Báo cáo công việc kịp thời.

- Tạo môi trường trao đổi, thảo luận, nâng cao hiệu quả công việc..

- Dễ dàng sắp xếp lịch công việc cá nhân...

* Với Văn thư:

- Phân phối văn bản đơn giản không phải photo, in ấn, đi lại nhiều.

- Dễ dàng quản lý, tra cứu thông tin.

- Tìm kiếm bản gốc nhanh chóng.

- Truyền đạt các thông báo, chỉ thị của lãnh đạo đến các bộ phận nhanh chóng, kịp thời...

* Với Cơ quan:

- Quản lý thông tin nội bộ hiệu quả.

- Trao đổi dữ liệu và chia sẻ thông tin dễ dàng.

- Tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí cho việc in ấn, photo, đi lại, gửi văn bản thủ công.

- Tăng cường làm việc cộng tác giữa các cá nhân, bộ phận.

Đối tượng dịch vụ:

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp: các Bộ, Ngành, Tỉnh/TP..

- Các doanh nghiệp, tổ chức chưa có hệ thống quản lý văn bản.

Tu vấn và hỗ trợ dịch vụ: 0225.3247247